Website Counter

ชุดวงโยธวาทิตใหม่ ปีการศึกษา 2553

ชุมนุมวงโยธวาทิต ดีใจเป็นอันมากที่ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นำโดยท่านผู้อำนวยการ         ณรงค์ ทองขาว ได้เห็นความสำคัญในงานวงโยธวาทิตของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2553 นี้ ทางฝ่ายบริหารและท่านผู้อำนวยการได้ตัดชุดวงโยธวาทิตใหม่ให้ รวมไปถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรีอีกหลายรายการ   นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีมาก และมีความหวังที่จะทำงานวงโยธวาทิตให้กับทางโรงเรียนด้วยความยินดีและเต็มใจ
ทางชุมนุมวงโยธวาทิตจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สมเกียรติ เวชภูติ
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมวงโยธวาทิตประจำโรงเรียนComment

Comment:

Tweet

ถ้าชุดเล็ดอีกสักนิดจะทำให้เด่นกว่านี้น่ะครับ..

แล้วปีกตรงให้เล็กลงมาสักหน่อย มันกว้างเกินไป..

#1 By นามแฝง (118.173.48.93) on 2011-01-06 20:24

Tags

mr.somkiat.w View my profile